Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Pri spracovávaní dát sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a zároveň nariadenie Európskej únie o GDPR.

Ak ste mojím zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Som Marcela Kopáčová, IČO: 51130424, so sídlom Palárikova 1761/53, 022 01 Čadca, Slovensko zapísaný v Okresný úrad Čadca pod spisovou značkou 520-28466 a prevádzkujem webovú stránku vyziva.naschudnutie.sk. Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, tj. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho.

Kontaktné údaje

Ak sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na tel. čísle +421 950 716 822 alebo na e-mail: vyziva@naschudnutie.sk

Prehlasujem

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:
budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonné povinnosti alebo udeleného súhlasu, plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov, umožním a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré nám / mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

  • Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, adresa, telefón nevyhnutne potrebujem k plneniu zmluvy (Napr. Zaslanie prístupov do aplikácie, zasielanie online kurzu, atď, dodanie tovaru.
  • Vedenie účtovníctva. Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovel zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
  • Marketing – zasielanie newsletterov. Vaše osobné údaje (e-mail a meno), na čo klikáte v e-mailu a kedy je najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste mojim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladám, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Ak nie ste mojím zákazníkom, zasielam vám newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-mailu.
  • Pokročilý marketing na základe súhlasu. Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež inšpirujúca ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. remarketingový a zacielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Cookies

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšiu služby. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu. Moje webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Ako môžem zakázať a povoliť súbory cookies?

Máte možnosť akceptovať alebo odmietnuť súbory cookies úpravou nastavení vo vašom prehliadači. Avšak, v prípade, že sú súbory cookies zablokované, nebudete môcť používať všetky interaktívne funkcie našej stránky. Ak si želáte, aby ste pred prijatím súboru cookie na pevný disk dostali upozornenie, postupujte nasledovne:

Vymazávanie súborov cookies
Môžete ľahko odstrániť všetky súbory cookies, ktoré boli nainštalované do priečinka súborov cookie vášho prehliadača. Ak napríklad používate program Microsoft Windows Explorer:

Otvorte ‘Windows Explorer’
Kliknite na tlačidlo ‘Search’ (“Vyhľadať”) na lište úloh
Do políčka na vyhľadávanie pre ‘Folders and Files’ (“Priečinky a Súbory” napíšte “cookie”
V políčku ‘Look In’ (“Pozrieť”) vyberte ‘My Computer’ (“Môj počítač”)
Kliknite na ‘Search Now’ (“Vyhľadať teraz”)
Kliknite dvakrát na priečinky, ktoré sa našli
‘Select’ (“Vyberte”) každý súbor cookie
Na vašej klávesnici stlačte tlačidlo ‘Delete’ (“Vymazať”)

Ak nepoužívate prehliadač Microsoft Windows, mali by ste vo funkcii “Help” (“Pomoc”) vybrať “cookies”, kde nájdete informácie o tom, kde nájdete váš priečinok cookie’

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné. Prijal som a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

S vašimi údajmi sa podelíme iba za predpokladu vytvorenia objednávky. A to konkrétne vašu adresu doručenia, tel. číslo a email pre prepravnú spoločnosť Slovenská pošta alebo DPD.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zabezpečiť vlastnými silami, využívam služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú.

  • Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:
  • Ikros – Fakturácia a účtovníctvo
  • Google – štatistiky predaja, návštevnosť webu atď…
  • SmartSupport

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takom prípade pri výbere, budem na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovanie ako na seba.

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie

Vaše údaje nebudú prenesené mimo EÚ!

Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude uskutočnené na území EÚ.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: vyziva@naschudnutie.sk. Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačné stránkou so zásadami spracovanie osobných údajov.

Vďaka práve na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 7 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo. Ak sa u vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovanie môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávam spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesol námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenosnosť

Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie pošlem v strojovo čitateľnej podobe. Tu  potrebujem aspoň 7 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)
Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje od seba / zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujem 14 dní.
V niektorých prípadoch som viazaný zákonnou povinnosťou, a napr. Musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budem budem informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budem rád pokiaľ ma najprv budete o tomto podozrení informovať, aby som s tým mohl niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení
E-maily s inšpiráciou, články či produktmi a službami vám zasielam ak ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste, posielam vám je len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-mailu.